המועצה הדתית אחראית לבית העלמין ולשירותי הקבורה בו וזאת בהתאם לקריטריונים לקבורה כפי שנקבעו ע"י המועצה הדתית והמועצה המקומית. במסגרת אחריות זו מתחזקת ומטפחת המועצה הדתית את בית העלמין ומתקניו .

קבורה

כשאדם נקרא לבית עולמו, מסייעת המועצה הדתית בכל הסידורים הנדרשים על פי ההלכה. 
במקרה של חלילה פטירה יש לפנות למר איתן מרום פלאפון: 050-7506578 .

פעילויות המבוצעות בסיוע החברה קדישא במועצה הדתית :

 • קבלת ההודעה על נפטר
 • תיאום הלוויה
 • הפקת מודעות אבל
 • הוצאת רישיון קבורה
 • טיפול בטהרת הנפטר
 • הכנת קבר
 • עריכת לוויה
 • תיאום גורמים מול המועצה (סוכת אבלים , בטחון וכו')
 • בהתאם לבקשת המשפחה, תיאום תפילות במהלך השבעה ויום השלושים


הקמת מצבות בבית העלמין:

 • הקמת מצבה בבית העלמין הינה באחריות משפחת הנפטר ומבוצעת בדרך כלל באמצעות קבלן מצבות.
 • קבלן מצבות חייב לקבל היתר לבניית מצבה בשטח בית העלמין , לקבלתו יש לפנות למשרדי המועצה הדתית בשעות הפעילות.
 • קבלת ההיתר כרוכה בתשלום 400 ₪ עבור יסודות בטון למצבה , יסודות אשר נוצקו  ע"י המועצה הדתית. 


שמירת חלקת קבר בחיים בבית העלמין:

בהתאם לנהלים ולקריטריונים שנקבעו ע"י המועצה המקומית והמועצה הדתית , רשאי בן / בת זוג של תושב/ת שנקבר/ה בבית העלמין בפרדסיה , לשמור חלקת קבורה בסמוך לנפטר/ת . שמירת חלקת הקבר כרוכה בתשלום אשר משמש לתחזוקת ופיתוח בית העלמין.