ספריית בית טלי מונגשת ע"פ חוק. במוסד זה ניתן למצוא את אמצעי הנגשה הבאים:

  1. יש חניית נכים אחת במתחם המבנה.
  2. הכניסות למבנה מונגשות ומותאמות למעבר עם  כיסא גלגלים בהתאם לתקן.
  3. שירותי נכים מותאמים .X 1
  4. המעברים במבנה מותאמים לכיסאות גלגלים בהתאם לתקן.
  5. מערכת שמע לכבדי שמיעה (להרצאות וכו') X 3 אוזניות.
  6. ספרי שמע וספרי קריאה דיגיטליים בשפע.
  7. שולחנות עבודה מונגשים כולל גישה מותאמת למחשבים.
  8. כסאות מותאמים (ע"פ תקן נגישות) X 7.

לכל בקשה מיוחדת יש לפנות למנהלת הספריה הגב' מוניקה גנה במייל beit-tali@pardesia.muni.il