הוועדה מתווה מדיניות ציבורית, הסברתית וחינוכית למניעת השימוש בסמים והשימוש לרעה באלכוהול.

חברי הוועדה

מס' שם
1 הד מושקט, יו"ר
5 רות קטרי
2 עמי אחיאל
3 נציג ציבור – שלומי פורקוש
4 נציג ציבור- גלית עופרי
6 רונית אייזנשטדט
7 זיוה מנוחין
8 לילך חגי
9 נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים