פרוט חברי הדירקטוריון הנוכחיים של מסוף:
מס' שם פרטי שם משפחה כתובת
1 טל גורקי הרותם 40
2 גילת ברכר הכלנית 18
3 תומר יפת האירוס 1
4 בני כרמי האלה 62
5 דליה טופוס נציג ציבור - עו"ד
6 יעקב שוורץ הרימון 9
7 גלית עופרי התאנה 25
8 זאב ובר פרדסיה
9 זיוה מנוחין פרדסיה