(יש למלא את שם הרשות הקולטת)

 

לכבוד
אגף חינוך ונוער
מועצה מקומית פרדסיה
 
 
שלום רב,
 
הנדון: ביטול רישום במוסדות חינוך בפרדסיה
 
אני הח"מ, מבקש/ת לבטל רישום של ילדי הר"מ במוסדות החינוך בפרדסיה

 

 

 

 
הסיבה לבקשה (חובה) שדה חובה

(יש לבחור באפשרות המתאימה)

 
פרטי התלמיד/ים: (חובה) שדה חובה
שם התלמיד/המספר זהות התלמיד/החינוך רגיל/חינוך מיוחד
פרטי ההורים (חובה) שדה חובה
שם ההורהמספר זהותטלפון ניידכתובת בפרדסיה

 

(לשליחת האישור החתום)

Browser not supported

 
לשימוש פנימי

Browser not supported