נבחרי הציבור של פרדסיה לדורותיהם

בראשית דרכו של היישוב, ניהל את ענייני הכפר ועד שנבחר ע"י התושבים. הועד ייצג את הכפר בפני הרשויות וניהל את ענייני הפנים. 
הנבחרים: שמעון גמיל ז"ל – נבחר גם למוכתר הכפר וכן מוצרפי יפת ז"ל.

1952 – כוננה מועצה מקומית ע"י שר הפנים.


1955 – בחירות למועצה

יו"ר: אהרון כהן ז"ל.
חברים: שלמה תעשה ז"ל, שאול שעיבי ז"ל, שאול לוי ז"ל.


1956 – בחירות למועצה

יו"ר: זכריה ימיני ז"ל. 
חברים: עזרא כלפו ז"ל, שאול לוי ז"ל, שמריה אחואל ז"ל, ביתן עמוס ז"ל, חיים יפת ז"ל, משה יפת ז"ל


1959 – בחירות למועצה

יו"ר: זכריה ימיני ז"ל.
חברים: עזרא כלפו ז"ל, חיים יפת ז"ל , יעקב בן אהרון ז"ל, משה יפת ז"ל, שמריה אחואל ז"ל, ביתן עמוס ז"ל.


1961 – בחירת ראש מועצה חדש

יו"ר: יעקב בן אהרון ז"ל.
חברים: זכריה ימיני ז"ל, חיים יפת ז"ל, שמריה אחואל ז"ל, עזרא כלפו ז"ל, יפת יעיש ז"ל, שאול לוי ז"ל.


1965 – בחירות למועצה

יו"ר: יפתח מוצרפי. 
חברים: שלום גור ז"ל, חיים יפת ז"ל, מנחם בן אהרון ז"ל, שמריה אחואל ז"ל, שאול שעיבי ז"ל, יפת יעיש ז"ל. 


1969 – בחירות למועצה

יו"ר: יפתח מוצרפי. 
חברים: יעיש יפת ז"ל, יואב לוי ז"ל,  חיים יפת ז"ל, יצחק ימיני, מנחם בן אהרון ז"ל, שמריה אחואל ז"ל.        


1972 – בחירת ראש מועצה חדש

יו"ר: יצחק ימיני. 
חברים: יואב לוי ז"ל, שמריה אחואל ז"ל, בן אהרון מנחם ז"ל, יפתח מוצרפי, יעיש יפת ז"ל, חיים יפת ז"ל.


1973 – בחירות למועצה

יו"ר: יצחק ימיני.
חברים: יואב לוי ז"ל, שמעון אהרון ז"ל, מנחם בן אהרון ז"ל, יפתח מוצרפי, שמריה אחואל ז"ל, חיים יפת ז"ל.


1978 – בחירות למועצה

יו"ר: יצחק ימיני. 
חברים: יואב לוי ז"ל, מנחם בן אהרון ז"ל, יפתח מוצרפי, יעקב יפת, שמעון אהרון ז"ל, יוני שעיבי.


1983 – בחירות למועצה

יו"ר: יצחק ימיני 
חברים: יואב לוי ז"ל, אברהם שגב, מנחם בן אהרון ז"ל, יעקב יפת, ציון יפת/יפתח מוצרפי, איתן יוסף/יוחנן גיל.


1988 – בחירות למועצה

יו"ר: יצחק ימיני. 
חברים: יעקב עדני , אהוד שעיבי, גבי רוזן ז"ל, יוחנן גיל, זוהר שמע/יפתח מוצרפי, מנחם בן אהרון ז"ל.


1993 – בחירות למועצה

יו"ר: יצחק ימיני.
חברים: יוחנן גיל , ירון רשף , נסים עובדיה, עזרא רייבי/עמוס יפת , עובדיה אחיאל , יואש יפת ז"ל/מיכה כפיר.


1998 – בחירות למועצה

יו"ר: יצחק ימיני.
חברים: יוחנן גיל, רפאל תירם, אורן איילון/עמוס יפת, ירון רשף/משה גולדשטיין, דוד רחום/בן ציון כהן, ויקטור כהן/יצחק יצחקי, דני וינטר, נסים עובדיה.     


2003 – בחירות למועצה

יו"ר: יצחק ימיני. 
חברים: יוחנן גיל, טלי פליישמן, משה גולדשטיין, ויקטור כהן/שולי טייב, דני גור, תומר יפת, משה אודיז, שרון חוילי.


2008– בחירות למועצה

יו"ר: יצחק ימיני. 
חברים: יוחנן גיל/ משה גולדשטיין, אבי ניסים, סיגל אדמתי/משה אורן, רפאל פילוסוף, דוד רחום, תומר יפת, שרון חוילי, גדעון בן-אהרון.

 

 

2013 - בחירות למועצה

יו"ר: טל גורקי.

חברים: גילת ברכר, רחלי בללי/אבי קידר, יצחק ימיני, מוטי לוי/ויקטור כהן,  תומר יפת,  טל נחומסון/ספי בר-ניב, טל תעסה, שרון חוילי.

 

2018 - בחירות למועצה

 

יו"ר: טל גורקי.

חברים: גילת ברכר, הדר מושקט, טל תעסה, עמי אחיאל, תומר יפת, רות שטרן קטרי, לימור שרגא, שרון חוילי.

 

2024 - בחירות למועצה

 

יו"ר: טל גורקי.

חברים: גילת ברכר, הדר מושקט, לימור חייט, עמי אחיאל, טל מילס, תומר יפת, משה אמר, שרון חוילי.