מועצת פרדסיה מאמצת את ההנחות המירביות, כפי שנקבעו בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה). מתן ההנחה מותנה בכך שהמחזיק והמתגוררים עימו רשומים  במירשם האוכלוסין כתושבי פרדסיה.

 כל תושב הזכאי להנחה במיסים ממספר סיבות, יהנה מהנחה אחת בלבד, הגבוהה מבין כולן.

יש אפשרות להגיש בקשה להנחות עבור כל שנת כספים, עד ל-31.5 בכל שנה, על גבי טפסים הקיימים במחלקת הגבייה ושניתן להורידם גם בקישורים המצורפים בדף זה. הפונים חותמים על התחייבות לשיתוף פעולה בבדיקת יכולת כלכלית במידה שתתבקש להיערך ע"י המועצה, לגבי בקשתם.

 ההנחות מארנונה שיינתנו לדירת מגורים אחת המוחזקת בפועל ע"י הזכאי להנחה. לתשומת לבכם ההנחות מאגרת השמירה יהיו דומות, למעט הנחות בארנונה שנקבעו ע"י חוקים חיצוניים (כמו "זכאי משרד הבטחון").

 

להורדת טופס 1 להנחה בגין מבחן הכנסה - לחצו כאן. ניתן לשלוח למייל [email protected]

להורדת טופס 2 להנחה בגין מחזיק נזקק - לחצו כאן. ניתן לשלוח למייל [email protected]

להורדת טופס הצהרה על שרות מילואים פעיל - לחצו כאןניתן לשלוח למייל   [email protected]

להורדת טופס הצהרה על משפחה חד הורית - לחצו כאןניתן לשלוח למייל   [email protected]

להורדת טופס בקשת פטור מארנונה לנכס ריק - לחצו כאןניתן לשלוח למייל   [email protected]

להורדת טופס בקשת פטור לנכס בשיפוץ / לא ראוי למגורים - לחץ כאן ניתן לשלוח למייל   [email protected]

להורדת עלון ארנונה 2020 כולל קריטריונים להנחות -  לחצו כאן

                            

ארנונה 2