על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968 כל עסק הטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לפתיחת העסק ולניהולו. רישיון לניהול עסק הוא מסמך הניתן על ידי המועצה בתפקידה כרשות הרישוי, לבעלים של העסק. הרישיון מתיר את פתיחת העסק ואת ניהולו לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים.

מועצה מקומית פרדסיה מעודדת פיתוח וקידום עסקים למען כלכלת ורווחת תושביה. יחד עם זאת, מוטלת עליה האחריות והמחויבות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב והסביבה. לשם כך, חוקקה מדינת ישראל את חוק רישוי עסקים שהוא אחד החוקים החשובים לאזרחי המדינה.

מטרות חוק רישוי העסקים

לחוק רישוי עסקים מספר מטרות משמעותיות וביניהן:
שמירה על איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
שמירה על שלום הציבור
בטיחות הנמצאים בעסק או בסביבתו
שמירה על בריאות הציבור וקיום תנאי תברואה נאותים
קיום הדינים  הנוגעים לתכנון ולבניה
קיום הדינים הנוגעים לכבאות
קיום הדינים הנוגעים לנגישות

הפניות לאתר משרד הפנים

 

חוק תקנות וצו רישוי עסקים

https://www.gov.il/he/Departments/General/regulation-law

 

מידע והפניות לבעל העסק

https://www.gov.il/he/Departments/General/information-business-owner

 

תהליך רישוי העסק

התהליך לקבלת רישיון עסק מורכב ולעיתים מתפרס על פני מספר חודשים וזאת מאחר והוא תלוי בהכנתם ובהגשתם של מסמכים וטפסים שונים. תהליך זה תלוי במעורבותם של גורמים מאשרים שיש לקבל התייחסותם, ועל מנת לקבל רישיון העסק, יהיה עליכם  לבצע דרישותיהם ולקבל אישורם לבקשה. לפיכך, חשוב שהבקשה לקבלת רישיון עסק תוגש מבעוד מועד, כך שניתן יהיה לקבל את רישיון העסק מוקדם ככל שניתן.

אגף התפעול מופקד על יישומו של החוק לרישוי עסקים בפרדסיה אשר בא לאזן בין הזכות המאפשרת לאדם בחברה חופשית לעסוק בכל עיסוק שהוא בוחר לעסוק בו (חוק חופש העיסוק) לבין הרצון לאפשר לכלל הציבור איכות חיים טובה ובטוחה.

האגף מהווה ציר המקשר בין בעלי העסקים ובין גורמי הרישוי השונים, פקידת רישוי עסקים עושה כל שביכולתה להעניק את השירות הטוב ביותר בעבור בעל העסק וללוותו עד סוף תהליך הרישוי.

הליך הרישוי

הגשת הבקשה לרישיון עסק נעשית באמצעות הגשת טופס בקשה מיוחד. יש לצרף לבקשה מסמכים שונים ובהם, תרשים סביבת העסק, מפה מצבית, תוכנית עסק הנדסית ואישור תשלום אגרה.

במידה וההגשה תוגש על פי הדרישות – תפתח פקידת הרישוי בקשה במערכת ותועבר בקשה לתחנות הרישוי (משטרה/ כב"א/ משרד הבריאות/ שרונים / וכו' ) לבדיקה וטיפול  לצורך מתן רישיון.

המועצה פותחת בהליך למיחשוב כל הליך רישוי העסקים באמצעות רישוי מקוון.

מועצה - דרכי התקשרות :

מענה טלפוני: ימים א' – ה' בשעות 9:30 - 12:00

טלפון: 09-8945426

כתובת דואר אלקטרוני:  magi@pardesia.muni.il

פקס: 09-8988354

קבלת קהל בתיאום מראש: ימים א', ב', ג' , ה': 12:00-9:00

כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 202 פרדסיה 42815

כתובת: שלום שבזי 1 פרדסיה

מוקד נציבות כבאות והצלה

לפניות, הגשת בקשות, חידושים והעברת חומרים :

כתובת דואר אלקטרוני: tservice@102.gov.il   

טלפון: *4964