שימו לב,

בשל שינוי במדיניות הפעלת קבצי סאונד גדולים באמצעות הדפדפן, במידה והדפדפן לא משמיע את הקלטת הישיבה, יש ללחוץ על הישיבה קליק ימני עם העכבר - שמירת קישור בשם - ולשמור את קובץ ההקלטה במחשב. במחשב ניתן להאזין להקלטה באמצעות נגן השמע של .WINDOWS

 

הקלטת ישיבת מועצה מס' 64 מיום 6.2.2018

הקלטת ישיבת מועצה מס' 65 מיום 6.3.2018

הקלטת ישיבת מועצה מס' 66 מיום 1.5.2018

הקלטת ישיבת מועצה מס' 67 מיום 29.5.2018

הקלטת ישיבת מועצה מס' 68 מיום 23.8.2018

הקלטת ישיבת מועצה מס' 5 מיום 8.1.2019

הקלטת ישיבת מועצה מס' 7 מיום 26.2.2019

הקלטת ישיבות מועצה מס' 10, 11 מיום 11.6.2019

הקלטת ישיבות מועצה מס' 12, 13 מיום 2.7.2019

הקלטת ישיבת מועצה מס' 14 מיום 10.9.2019

הקלטת ישיבות מועצה מס' 17, 18 מיום 26.11.2019

הקלטת ישיבת מועצה מס' 20 מיום 17.12.2019

הקלטת ישיבת מועצה מס' 21 מיום 28.1.2020

הקלטת ישיבת מועצה מס' 22 מיום 25.2.2020

הקלטת ישיבת מועצה מס' 24 מיום 12.5.2020

הקלטת ישיבת מועצה מס' 25 מיום 23.6.2020

הקלטת ישיבת מועצה מס' 26 מיום 23.6.2020

הקלטת ישיבת מועצה מס' 27 מיום 25.8.2020

הקלטת ישיבות מועצה מס'28, 29, 30 מיום 27.10.2020

הקלטת ישיבות מועצה מס' 31, 32, 33 מיום 29.12.2020

הקלטת ישיבות מועצה מס' 35 מיום 27.4.2021

הקלטת ישיבת מועצה מס' 36 מיום 1.6.2021

הקלטת ישיבת מועצה מס' 37 מיום 1.6.2021

הקלטת ישיבת מועצה מס' 38+39 מיום 27.7.2021

הקלטת ישיבת מועצה מס' 40 מיום 24.8.2021

הקלטת ישיבת מועצה מס' 41 מיום 26.10.2021

הקלטת ישיבת מועצה מס' 42 מיום 28.12.2021

הקלטת ישיבת מועצה מס' 43 מיום 28.12.2021

הקלטת ישיבת מועצה מס' 45 מיום 15.2.2022

הקלטת ישיבת מועצה מס' 46 ו -47 מיום 12.4.2022

הקלטת ישיבת מועצה מס' 49 מיום 7.6.2022

הקלטת ישיבת מועצה מס' 50 מיום 7.6.2022

הקלטת ישיבת מועצה מס' 51 מיום 9.8.2022