הודעות על הסכמים שנחתמו בהתאם לסעיף 3 (15) (ג) לתקנות העיריות (מכרזים)

תאריך חתימת ההסכם מספר  מכרז תיאור העבודה  
28.2.2018 מג/3/2017 בניית בית ספר יסודי  
26.3.2018 מש/33/2017 אספקה והתקנה של משטחים לבלימת הולם  
22.6.2018 פת/30/2017 עבודות פיתוח ותשתיות  
1.7.2018 שנ/23/2017 מתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור  
22.7.2018 שפ/6/2017 מתן שירותי ניקיון שטחים פתוחים  
14.10.2018 מש/33/2017 אספקה והתקנה של מתקני ספורט למשחקי כדור  
28.1.2019 מש/36/2017 בניית אולם ספורט  
18.2.2019 פת/25/2018 מתחם 148 קירות בית העלמין ומשטח טיאוט  
13.5.2019 מ/5/2018 אספקה והתקנה של מזגנים במוסדות חינוך ובמבני ציבור  
5.6.2019 רה/8/2018 אספקת ריהוט וציוד  
11.6.2019 לת/26/2018 כלי רכב בליסינג תפעולי  
16.6.2019 רה/8/2018 אספקת ריהוט וציוד  
30.10.2019 לת/25/2019 כלי רכב בליסינג תפעולי  
5.1.2020 לת/25/2019 כלי רכב בליסינג תפעולי  
20.1.2020 מש/19/2018 אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות  
15.3.2020 לת/25/2019 כלי רכב בליסינג תפעולי  
7.4.2020 פת/21/2019 נופי השרון שלב ז'  
27.4.2020 חש/18/2019 שיפוץ במוסדות הרשות  
6.5.2020 תנ/28/2019 אספקת שירותי תקשורת נייחת ואלחוטית   
6.5.2020 מ/16/2019 אספקה והתקנה של מזגנים במוסדות חינוך ובמבני ציבור  
22.6.2020 לת/25/2019 כלי רכב בליסינג תפעולי  
22.6.2020 ש/22/2019 מתן שירותי אבטחה ושמירה  
24.6.2020 כאז/20/2018 מתן שירותי כח אדם זמני  
13.7.2020 מג/2/2020 תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור  
10.8.2020 חש/18/2019 שיפוץ במוסדות הרשות  
25.4.2021 מק/6/2020 גן ילדים דו כיתתי  
9.5.2021 רה/3/2020 אספקת ריהוט וציוד  
6.7.2021 שנ/29/2020 מתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור  
7.7.2021 שנ/30/2020 מתן שירותי ניקיון שטחים פתוחים  
13.7.2021 תנ/22/2020 אספקת שירותי תקשורת, תשתית קווית, תשתית אלחוטית ושרותי טלפוניה  
20.7.2021 מח/21/2020 אספקת והתקנת (ותחזוקה) של מחשבים וציוד ביה"ס "רימון"  
13.9.2021 מש/17/2020 אספקת התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות  
11.10.2021 מג/1/2021 הקמת מרכז תרבות וקהילה  
14.11.2021 פת/25/2020 ה.צ. 148 השלמות  
14.12.2021 מק/8/2021 תכנון ובניית מוסדות ציבור בהיקף של עד 1000 מ"ר - גן דו כיתתבי תמר  
5.4.2022 מק/8/2021 לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור  
17.5.2022 תנ/22/2020 אספקת שירותי תקשורת, תשתית קווית, אלחוטית וטלפוניה  
17.5.2022 חש/9/2021 שיפוץ מחלקה לשירותיים חברתיים אגף חינוך רווחה  
6.6.2022 רה/17/2021 אספקת ריהוט וציוד לביה"ס  
29.8.2022 רה/17/2021 אספקת ריהוט וציוד משרדי מועצה  
19.10.2022 לת/25/2021 כלי רכב בליסנג תפעולי - רכב בטחון  
23.10.2022 לת/25/2021 כלי רכב בליסינג תפעולי  
12.1.2023 מק/19/2022 הקמת מעון יום תלת כיתתי  
19.3.2023 לת/25/2022 כלי רכב בליסינג תפעולי  
16.4.2023 לת/25/2022 כלי רכב בליסנג תפעולי - רכב בטחון  
18.5.2023 אמ/18/2022 הקמת מערכות פוטוולטאיות ואחזקה  
19.6.2023 פת/31/2022 קרצוף וריבוד, ביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות  
17.7.2023 ש/16/2023 מתן שירותי אבטחה ושמירה