תושבים יקרים,

 

המועצה מודדת את כלל הבתים והעסקים בפדסיה אחת לחמש שנים וכן מודדת כל נכס חדש. בהתאם לסעיף 159 לצו המועצות המקומיות, רשאי מי שהוסמך לכך להיכנס בכל עת סבירה לנכסים ולערוך בהם בדיקות ומדידות. לאור זאת התושבים מתבקשים לשתף פעולה ולסייע למודדים ככל האפשר. המודדים מצויידים בכתב מינוי מתאים ע"י המועצה לצורך זיהוי.

תוצאות המדידה, כולל תשריט מדוייק, יישלחו לכל בעל נכס בצרוף הסברים מתאימים. השטחים שיימצאו במדידה יעודכנו בהתאם. 

 

לשרותכם, מצ"ב שאלות ותשובות בעניין שיטת מדידת הנכסים בפרדסיה. אנא קראו בעיון.

 

שאלה: מה שיטת מדידת הנכסים לצרכי ארנונה במועצת פרדסיה?

תשובה: שיטת המדידה במועצה היא ברוטו-ברוטו. המדידה כוללת את כל השטח הבנוי עפ"י מידות חוץ, לרבות שטח הבסיס של קירות הפנים, כולל מדרגות שבתוך הדירה, מרתפים, מחסנים וכל סוגי המרפסות המקורות.

 

שאלה: האם שיטת המדידה ושיטת חיובי הארנונה במועצה השתנו לאורך השנים?

תשובה: אין שינוי בשיטת המדידה ובשיטת חיובי הארנונה במועצה. המדידות השנה ושיטת החיוב נעשות בדיוק כפי שהיו בעבר.

 

שאלה: למה עושים סקר מדידות?

תשובה: בהתאם להנחיות משרד הפנים, המועצה נדרשת לבצע מדידה לצרכי ארנונה של כל הנכסים ביישוב אחת לחמש שנים. מדידת הנכסים נועדה להבטיח גביית תשלום מס אמת ולהביא לשוויון ולחלוקת נטל צודקת בין התושבים. מדידת הנכסים מטייבת את מערך הנתונים בקבצי הארנונה של המועצה, תוך יישום שיטות מיחשוב מתקדמות, ויאפשר שימוש מושכל בנתונים וניתוחם באופן שיקל על קבלת ההחלטות בעתיד.

 

שאלה: מי מודד את הנכסים, והאם אין לו עניין למדוד כמה שיותר?

תשובה: את המדידה מבצעת חברה שזוכה במכרז שהמועצה מפרסמת לצורך כך. לחברות אלה יש ניסיון רב בביצוע עבודה מסוג זה. בהתקשרות עם החברה המועצה מקפידה על כך שהתשלום לחברת המדידה לא יהיה קשור לגודל השטח הנמדד, או לאחוז מתוספת השטחים הנמדדים, אלא אך ורק בהתאם למספר הנכסים שנמדדו, ללא קשר לשטחם.

 

שאלה: למרות שלא ביצעתי כל שינוי בבית יש שינוי בתוצאות המדידה, מה הסיבה?

תשובה: יכולות להיות מספר סיבות למצב זה:

  1. המדידה הקודמת לא הייתה מדויקת ברמת דיוק של המדידה החדשה, המבוצעת באמצעי מדידה מתקדמים ומדויקים יותר.
  2. ארעה טעות במדידה הקודמת.
  3. בכל מקרה מומלץ לבדוק את תשריט המדידה ולהשוות אותו למצב בשטח.

 

 

שאלה: בהיתר הבניה שקיבלתי מ"שרונים" כשבניתי את הבית, מופיע שטח שונה מזה שבתשריט המדידה, מה הסיבה לכך?

תשובה : הגדרות השטחים למדידה בחוק התכנון והבניה שונות מהגדרות השטחים בצו הארנונה של המועצה. לעיון בצו הארנונה של המועצה לחץ כאן.

 

שאלה: כיצד מתייחסים לקרניז מסביב לבית?

תשובה : שטח הקרניז מחוייב כולו בארנונה רק כאשר רוחב הקרניז עולה על 60 ס"מ והשטח מתחתיו מרוצף בריצוף כלשהו.

 

שאלה: כיצד נמדדות המדרגות בתוך הבית?

תשובה : שטח המדרגות מחוייב בכל הקומות.

 

שאלה: האם פרגולות מחוייבות בארנונה?

תשובה : פרגולה המקורה בגג קשיח מחוייבת בארנונה. פרגולה המקורה בשלבים או בקירוי פלסטי שקוף (סנטף) אינה מחוייבת בארנונה.

 

שאלה : האם מרתפים, מחסנים, מרפסות, בריכת שחייה, עליית גג, או חניות מחוייבים בארנונה?

תשובה :         

מחסן - מחוייב בארנונה, ללא קשר למיקומו.

מחסן יביל - מחוייב רק אם שטחו עולה על 4 מ"ר וגובהו עולה על 1.70 מטר.

מרתף - מחוייב בארנונה מלאה.

מרתף שאינו מטוייח ו/או אינו מרוצף - מחוייב בתעריף של 50% בלבד.

מרתף חניה תת-קרקעי בבית משותף - מחוייב בתעריף של 50% בלבד.

מרפסת מקורה מכל סוג - מחוייבת בארנונה מלאה.

מרפסת שאינה מקורה - אינה מחוייבת בארנונה.

בריכת שחייה - מחוייבת בארנונה בתעריף של מיוחד בהתאם לצו הארנונה.

חניה מקורה ליד הבית - אינה מחוייבת בארנונה, בתנאי שהיא משמשת בפועל לחנייה. בכל שימוש אחר – החיוב הוא מלא.

עליית גג - מחוייבת בארנונה מלאה בתנאי שיש גישה קבועה.

 

שאלה : כיצד חושבו השטחים המשותפים בבתים המשותפים?

תשובה : השטח המשותף העילי הכולל בעיקר את חדר המדרגות והלובי של הבניין מחוייב בתעריף ארנונה מלא ומחולק בין הדירות באופן יחסי לשטחן.

במרתף חניה תת-קרקעי, השטח המשותף מחולק בין הדירות שיש להן שטחים צמודים במרתף באופן יחסי לשטחים אלו (ללא קשר לגודל הדירה) – ומחוייב בתעריף של 50% בלבד.

 

שאלה: נראה לי שמצאתי טעות במדידה, מה עלי לעשות?

תשובה : מומלץ לפנות למחלקת הגבייה במועצה בטלפון: 09-8945551 (לציין כי מדובר בפנייה בעקבות מדידה) ויחזרו אליכם בהקדם. כמו כן ניתן לפנות לדוא"ל [email protected]