תחום הביטחון וביטחון הפנים במדינת ישראל נתון בידי הצבא ואינו נושא שהרשויות המקומיות במדינה אמורות ו/או מיועדות לעסוק בו.

לצערנו, בשנים האחרונות, עקב העומס המוטל על גורמי הביטחון השונים במדינה והקיצוצים הנמשכים בתקציבים ובכוח האדם בגופים אלה, הבנו, במועצה המקומית פרדסיה, כי עלינו לסמוך פחות על אחרים ויותר על עצמנו במטרה לשפר את רמת הביטחון האישי של תושבינו, להפחית, ככל הניתן, את מספר עבירות הרכוש ביישוב ולהרתיע גורמים עוינים.

פרדסיה הייתה היישוב הראשון באזור השרון שסגר בשעות הלילה את כל שעריו, תוך פיקוח על כניסה ויציאה של כלי רכב בשעות הלילה. מודל האבטחה של פרדסיה הפך לדוגמא גם לרשויות מקומיות אחרות באזור, שמיהרו לאמצו.

נשאנו פרי במאמצינו. נגע עבירות הרכוש בפרדסיה, על אף שלא נעלם כליל, ירד באופן משמעותי, גם ביחס ליישובים השכנים.

מלבד הביטחון והאבטחה השוטפים, אנו מטפלים ומרכזים את מערך החרום ביישוב. בשנה האחרונה שידרגנו מחדש את כל מערך המל"ח (משק לשעת חירום) ובנוסף הקמנו במועצה צוות של מתנדבים נושאי נשק וכן צוות מתנדבים של סע"ר, למתן סיוע עזרה ראשונה.

 בקישורים שלפניכם ניתן פירוט של מערך האבטחה, הביטחון וההיערכות לשעת חרום במועצה המקומית פרדסיה.

 נשמח לקבל מכם, הגולשים, משוב בכל הקשור לרעיונות שונים לשיפור רמת הביטחון ביישוב.

לעיון בהודעה על הפעלת שירותי שמירה לחץ כאן