חדש בפרדסיה: פחי מחזור לאריזות


 

הוצבו עשרות פחים כתומים למחזור אריזות.  
השבוע הוצבו בישוב  פחים כתומים, כנדבך נוסף למהפכת המחזור המתחוללת בישוב. הצבת הפחים הכתומים מבוצעת במסגרת יישום "חוק האריזות" שמטרתו להביא לצמצום היקף הפסולת הנוצרת מאריזות, למנוע הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות.

 

 

אריזות זורקים לפח הכתום

ממשיכים להפריד