חזרה ללימודים - הודעת ראש המועצה - 18.5.21


 

תושבי פרדסיה היקרים,

קיימנו היום הערכת מצב נרחבת עם מפקד מחוז דן בפיקוד העורף – אל"מ אריאל בליץ, ומפקד הנפה אל"מ איתמר גמליאל. בפגישה סקר מפקד המחוז את תמונת המצב וקיימנו שיח אודות ההנחיות והמגבלות באזורנו.

לאחר שנשקלו כל השיקולים הרלבנטיים פיקוד העורף לא מטיל מגבלות כלשהן על אזור "חפר" בו נמצאת פרדסיה.

לאור זאת ולאור העובדה שבשנים האחרונות פעלנו לכך שבכל מערכת החינוך של המועצה בפרדסיה יהיה מיגון מתאים, הוחלט להחזיר את תלמידי פרדסיה למסגרות החינוך באופן מלא החל ממחר, יום רביעי, 19.5.21. בנוסף יפעלו מעונות היום, הצהרונים, מערכת החוגים ופעילויות קהילתיות.

הציבור מתבקש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף ולנהוג כנדרש בהישמע אזעקה – אלו פעולות מצילות חיים.

נדגיש כי על פי עמדת פיקוד העורף – אין דין נתניה כדין פרדסיה. על כן, כאשר אומרים בתקשורת "מנתניה דרומה", אין הכוונה לפרדסיה, הנכללת באזור "חפר" ולא באזור "השרון".

בקרית חינוך "דרור", יתנהלו הלימודים ברוטציה עפ"י יכולות המיגון. כאשר חלק מהתלמידים ילמד פרונטלית וחלק ילמדו מרחוק. הסעות יופעלו מפרדסיה בהתאם לצורך. הנהלת ביה"ס תפיץ הודעה מפורטת להורים.

לגבי תלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד והחינוך הדתי מחוץ ליישוב הלימודים יתקיימו בהתאם להנחיות שיתקבלו ממוסדות החינוך השונים ועל פי הכללים החלים עליהם.

במידה ויהיה שינוי בהנחיות נעדכן בהתאם.

בתקווה להמשך יום בטוח ושקט.

 

בברכה,

טל גורקי

ראש המועצה