הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפקד אוכלוסין 2022


ALON HEBREW DIGITAL.pdf

 

‏כ"ג  באדר א התשפ"ב

‏24 בפברואר 2022


הודעה לתקשורת

מפקד האוכלוסין 2022 יוצא לדרך
תושבי פרדסיה - סופרים אתכם!  

במסגרת היערכותה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לביצוע מפקד האוכלוסין של ישראל, נפגש ראש מועצת פרדסיה- טל גורקי וצוותו עם הנהלת מפקד האוכלוסין. מר טל גורקי: "נתונים הם כלי עבודה לתכנון יעיל ונכון קדימה, קורא לתושבי פרדסיה הנדגמים להשיב לשאלון המפקדי".  

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נערכת לביצוע מפקד האוכלוסין והדיור 2022. בשבוע שעבר נפגשו ראש מועצת פרדסיה- מר טל גורקי ומזכיר המועצה- מר זאב ובר עם מנהל המשרד האזורי תל אביב של מפקד האוכלוסין ורכזת הלשכה של המשרד ודנו בקידום המפקד במועצה.

החל מה- 3 באפריל 2022 תחל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בביצוע מפקד האוכלוסין והדיור השביעי של ישראל ב- 1,300 יישובים ברחבי ישראל ובתוכם המועצה המקומית פרדסיה. המפקד צפוי להסתיים ב- 30 בנובמבר 2022. נתוני המפקד הינם היחידים שניתנים לפרסום ברמת שכונה החופפת בהגדרתה לרמת אזור סטטיסטי. הנתונים חשובים למקבלי ההחלטות בשלטון המקומי, לקבלת אומדנים אמינים לתכנון יעיל, נכון ומותאם לרשות המקומית.

מר טל גורקי: נתונים הם כלי עבודה לתכנון יעיל ונכון קדימה, קורא לתושבי המועצה שנבחרו להשתתף במדגם מפקד האוכלוסין להשיב לשאלון המפקדי לטובת כולנו". מפקד האוכלוסין הוא  פרויקט איסוף הנתונים הגדול של ישראל המתבצע בממוצע אחת לעשור המשקף תמונת מצב מלאה ומהימנה אודות כלל תושבי ישראל בהיבטים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים. כ-7% מתושבי פרדסיה נבחרו להשתתף במדגם ולהשיב לשאלון המפקדי. מפקד האוכלוסין השביעי יהיה החדשני ביותר ולראשונה, ניתן יהיה להשיב על השאלון המפקדי באתר אינטרנט מאובטח וייעודי ממחשב ולא ממכשיר סלולארי.  זאת בנוסף לאפשרות השבה בראיון טלפוני או בראיון פנים אל פנים. רק לעונים באתר תינתן הטבה – שובר דיגיטלי למימוש. המענה על השאלון הוא חובה על פי חוק והנתונים הנאספים בו תוך שמירה קפדנית על סודיות הנתונים ופרטיות הנדגמים.

בשנים האחרונות, שינתה הלמ"ס את שיטת איסוף הנתונים על מנת לייעל את תהליכי העבודה במגמה לחסוך במשאבים. הלמ"ס עושה שימוש במאגרי מידע מינהליים כך שאין צורך לפקוד את כל התושבים והשאלון המפקדי הופך לממוקד יותר ללא שאלות מיותרות.

במדינת ישראל בוצעו עד כה שישה מפקדי אוכלוסין. המפקד הראשון היה עם קום המדינה ב- 1948, אחריו נערכו המפקדים אחת לעשור. מפקד האוכלוסין הקרוב יהיה מפקד משולב אשר יתבסס ברובו על נתונים מנהליים לצד איסוף נתונים מהשטח ובו צפויים להשתתף כ- 7% מכלל התושבים בישראל המהווים כ- 700  אלף נדגמים מכלל תושבי ישראל.

פרטים נוספים ברשתות – מפקד האוכלוסין 2022

 

cid:542A4534-FF7C-49CA-8D47-53E866A4ED26

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ראש מועצה מקומית פרדסיה- טל גורקי יחד עם מנהל משרד אזורי תל אביב, מפקד האוכלוסין- אבי הדר

צילום- מיכל רפאלי, רכזת לשכה משרד אזורי תל אביב

 

בברכה;
הילה ירושלמי,
דוברת ומנהלת הסברה
מפקד האוכלוסין
נייד: 052-5708623
מייל hilay@cbs.gov.il