חניכי הפרלמנט חילקו שי לשורדי השואה בפרדסיה


חניכי וחניכות הפרלמנט של יחידת הנוער באגף החינוך פרדסיה שבט לביא של הצופים, בשיתוף פעולה עם המחלקה לשירותים חברתיים פרדסיה, חילקו שי לשורדי השואה תושבי היישוב בערב יום הזיכרון לשואה והגבורה. 
החניכים פגשו את שורדי השואה, זכו לשמוע בקצרה את הסיפור של כל אחד ואחת והבטיחו ללמוד ולא לשכוח את הסיפורים ששמעו והחוויה שעברו כדי להעביר הלאה לדורות הבאים.