ישיבת מועצה ראשונה התקיימה בנוכחות קהל רב


ב-19 במרץ 2024 התקיימה במרכז התרבות החדש ישיבה חגיגית ראשונה של המועצה, בנוכחות קהל רב. עם פתיחת הישיבה המשתתפים כיבדו את זכרם של נרצחי והרוגי המלחמה שפרצה ב-7 לאוקטובר. כסא ריק הושאר עבור החטופים בעזה.

תשעת חברי המועצה הם: ראש המועצה טל גורקי, גילת ברכר, הדר מושקט, לימור חייט, עמי אחיאל, שרון חוילי, טל מילס, תומר יפת ומשה אמר. חברי המועצה הצהירו אמונים בתחילת הישיבה. גילת ברכר נבחרה למ"מ וסגנית ראש המועצה. שרון חוילי והדר מושקט נבחרו לסגני ראש המועצה (כל התפקידים בהתנדבות). כמו כן נבחרה הנהלת המועצה לקדנציה החדשה.

שניים מחניכי המרכז למוסיקה של המרכז הקהילתי, עילאי מינץ בן ה-5 ונטע שלזינגר בן ה-10, ניגנו בפסנתר בפני הקהל וזכו לתשואות רמות. חברי המועצה נפרדו משלוש חברות מועצה שכיהנו בקדנציה הקודמת: לימור שרגא, רות שטרן קטרי וטל תעסה שקיבלו שי מראש המועצה. נישאו נאומים ע"י ראש המועצה, סגניתו וראשי הסיעות. ראש המועצה פרט את הישגי הקדנציה החולפת והציג את החזון והאתגרים של הקדנציה החדשה, שבראשן הקמת ביה"ס העל יסודי והקמת מרכזי התעסוקה והמסחר.

הישיבה הסתיימה בשירת "התקווה".


ישיבת המועצה הראשונה