מכרזים

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
פנייה לקבלת הצעות לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע חיצוני 13/10/2021 04/11/2021

דרושים

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
דרוש/ה סייעות/ים לגני הילדים חיצוני 20/10/2021 31/12/2021
דרוש/ה מדריך/ת נוער (משרה 17.21) חיצוני 19/10/2021 04/11/2021
מכרז 15/21 - דרוש/ה עובד/ת תחזוקה פומבי 14/10/2021 31/10/2021
מכרז 16/21 - דרוש/ה פקח רב תכליתי פומבי 12/10/2021 31/10/2021

להורדת טופס למועמד למשרה לחץ כאן

לעיון בתכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2021 לחץ כאן

מידע על התקשרויות עם יועצים לפי תקנה (3)8 לתקנות העיריות (מכרזים)

לעיון במאגר היועצים של המועצה – לחץ כאן

להודעות על התקשרויות

לרשימת נציגי הציבור בועדות קבלה - לחץ כאן

להורדת שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - לחץ כאן

להורדת תצהיר בדבר קיום דיני עבודה - לחץ כאן

 

מידע על התקשרויות לפי תקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים)

להחלטות על התקשרויות

להודעות על הסכמים