תעריפי חוקי עזר 06.21.pdf

תעריפים בחוקי עזר נכון ל- 16.6.21