תעריפי חוקי עזר 08.21.pdf

תעריפים בחוקי עזר נכון ל- 16.8.21