ביטחון

בעלי תפקידים בביטחון

קב"ט המועצה

טלפון: 09-8945551

סלולרי: 052-2781713

פקס: 09-8945553

דוא"ל: hagai@pardesia.muni.il

מחלקת שירותים חברתיים

בעלי תפקידים במחלקת שירותים חברתיים

מנהלת המחלקה ועו"ס

טלפון: 09-8949630

פקס: 09-8941137

דוא"ל: ronit@pardesia.muni.il

מזכירת המחלקה ועובדת זכאות

טלפון: 09-8949630

פקס: 09-8941137

דוא"ל: sigi@pardesia.muni.il

עו"ס משפחות ומרכזת מתנדבים וקהילה

טלפון: 09-8949630

פקס: 09-8941137

דוא"ל: dorit@pardesia.muni.il

עו"ס לאזרחים ותיקים וצרכים מיוחדים

טלפון: 09-8949630

פקס: 09-8941137

דוא"ל: inbar@pardesia.muni.il

עו"ס לנוער וצעירים

טלפון: 09-8949630

פקס: 09-8941137

דוא"ל: yosi@pardesia.muni.il

אגף תיפעול

בעלי תפקידים באגף תיפעול

מנהל אגף תיפעול

טלפון: 09-8945426

פקס: 09-8988354

דוא"ל: moshe@pardesia.muni.il

אחראי גינון ונוף

טלפון: 09-8945426

פקס: 09-8988354

דוא"ל: asaf.golan88@gmail.com

פקח המועצה

טלפון: 09-8945426

סלולרי: 052-8972300

פקס: 09-8988354

מזכירת אגף תיפעול

טלפון: 09-8945426

פקס: 09-8988354

דוא"ל: magi@pardesia.muni.il

מזכירת תחזוקה

טלפון: 09-8945426

פקס: 09-8988354

דוא"ל: gila@pardesia.muni.il

מהנדס המועצה

בעלי תפקידים במהנדס המועצה

מהנדס המועצה

טלפון: 09-8945426

פקס: 09-8988354

דוא"ל: beni@pardesia.muni.il

אגף חינוך, תרבות, חוגים וספורט

בעלי תפקידים באגף חינוך, תרבות, חוגים וספורט

מנהל אגף חינוך ותרבות

טלפון: 09-8945551

פקס: 09-8946402

דוא"ל: gidion@pardesia.muni.il

מנהלת מחלקת חוגים וספורט

טלפון: 09-8945551

פקס: 09-8946402

דוא"ל: rena@pardesia.muni.il

רכזת תרבות

טלפון: 09-8945551

פקס: 09-8946402

דוא"ל: tarbut@pardesia.muni.il

מנהלת יחידת נוער

טלפון: 09-8945551

פקס: 09-8946402

דוא"ל: amos@pardesia.muni.il

ראש היחידה למאבק באלימות והתמכרויות

טלפון: 09-8945551

פקס: 09-8946402

דוא"ל: reli@pardesia.muni.il

מזכירת תרבות והסעות

טלפון: 09-8945551

פקס: 09-8946402

דוא"ל: sara@pardesia.muni.il

מזכירת אגף חינוך ותרבות

טלפון: 09-8945551

פקס: 09-8946402

דוא"ל: rivka@pardesia.muni.il

מזכירת חוגים וספורט

טלפון: 09-8945551

פקס: 09-8946402

דוא"ל: moran@pardesia.muni.il

מחלקת הגבייה

בעלי תפקידים במחלקת הגבייה

מנהל מחלקת הגבייה

טלפון: 09-8946403

פקס: 09-8987467

דוא"ל: shmuel@pardesia.muni.il

מחלקת הגבייה

טלפון: 09-8946403

פקס: 09-8987467

דוא"ל: dina@pardesia.muni.il

מחלקת הנהלת חשבונות

בעלי תפקידים במחלקת הנהלת חשבונות

מנהלת חשבונות וחשבת שכר

טלפון: 09-8945551

פקס: 09-8945553

דוא"ל: efrat@pardesia.muni.il

מנהלת חשבונות

טלפון: 09-8945551

פקס: 09-8945553

דוא"ל: dikla@pardesia.muni.il

מזכיר, גזבר

בעלי תפקידים במזכיר, גזבר

מזכיר וגזבר

טלפון: 09-8945551

פקס: 09-8945553

דוא"ל: keren@pardesia.muni.il

מזכירת מזכיר, גזבר

טלפון: 09-8945551

פקס: 09-8945553

דוא"ל: keren@pardesia.muni.il

מבקר פנים

בעלי תפקידים במבקר פנים

מבקר המועצה ונציב תלונות הציבור

טלפון: 09-8945551

פקס: 09-8945553

דוא"ל: auditor@pardesia.muni.il

לשכת ראש המועצה

בעלי תפקידים בלשכת ראש המועצה

ראש המועצה

טלפון: 09-8302702

פקס: 09-8945553

דוא"ל: talgorky@pardesia.muni.il

מנהלת לשכת ראש המועצה

טלפון: 09-8302702

פקס: 09-8945553

דוא"ל: judit@pardesia.muni.il